Enetimer i mindfulness

Lær at meditere og brug det til det du ønsker; for eksempel stressbehandling, depression, større livsglæde, eller at komme af med dårlige vaner. 

Ved mindfulness (1:1) opøver du evnen til at være til stede i nuet og holde fast i dig selv, ikke mindst i pressede situationer. Når jeg laver mindfulness-træning, inddrager jeg dine personlige tanker og ønsker i en løbende samtale og hjælper dig til at opnå større selvforståelse og indsigt.

Da jeg arbejder specifikt med den enkeltes udfordringer, personlighed og behov foregår mindfulness (1:1) ikke i grupper.

I min undervisning lægger jeg vægt på, at du lærer at tænke, agere og reagere på en ny måde. Derfor vil du opleve, at jeg inddrager øvelser i opmærksomhedstræning, som du skal bruge i din hverdag. Således er meditation hos mig ikke kun noget der foregår på en meditationspude. En langt større del handler om, at du opøver evnen til at blive bevidst om din væren i verden.

Det er videnskabeligt bevist at mindfulness meditation kan skabe mere ro i det limbiske system i hjernen, dvs. det system, der styrer vores følelser. Gennem træning i mindfulness bliver vi således i ringere grad overmandet af vores følelser, når vi er pressede, oplever kriser etc. I stedet opøver vi evnen til at se mere nøgternt på situationen og se den lidt udefra. Derved opnår vi større frihed til at handle og være i verden på.

 

 “Kom i gang” rabat: 3 gange a 60 minutters varighed for 1500 kr.  (du sparer 600 kr.)

Ved brug af dette tilbud betales samlet for alle 3 gange efter første session.

Du er velkommen til at ringe.

Tager gerne en uforpligtende snak med dig.