Sådan arbejder jeg

Lavt selvværd, spiseforstyrrelser og andre “dårlige vaner”. 

For det meste ved vi jo godt, hvad vi ønsker at forandre i vores liv – det er bare så forbandet svært at gennemføre. Men hvorfor er det egentlig sådan?

Oftest skyldes det, at vanen er skabt på et – ofte tidligt – tidspunkt i vores liv, hvor den udførte en ”gavnlig” funktion for os. Om den dårlige vane så har udviklet sig til, at vi ryger for meget, har lavt selvværd, en spiseforstyrrelse eller at vi altid falder for den forkerte partner, så er udgangspunktet oftest, at den er startet i et forsøg på at hjælpe os selv eller gøre noget godt. Problemet er bare, at når vi har gjort det tilstrækkeligt mange gange, er det den samme vej hjernen og kroppen går, hver gang vi støder på smøgen, grænsesætningen eller den helt forkerte partner.

Det vil med andre ord sige, at vi er blevet “programmeret” til at gå den vej vi plejer. Det betyder, at hvis vi ønsker at ændre vanen, skal hjernen og kroppen trænes til at gøre noget andet. Der skal simpelthen skabes nye neurale baner i hjernen og ny bevægelighed i kroppen, således at en ny sund vane kan få fat.

Hvordan ændres vanen?

Dette arbejde er ikke noget, der bare kommer af sig selv. Det kræver først og fremmest, at vi finder ud af hvordan vanen er opstået, og forstå de strategier der ligger bag vanen. Dernæst skal både kroppen, følelserne og tanken integreres i arbejdet på at forstå baggrunden for strategierne, så det ikke kun er hovedet – intellektet -, der forstår, men også kroppen og følelserne. Dernæst begynder arbejdet med ganske langsomt at træne forandringen med fuld bevidsthed og uden at det går for stærkt, eller udfordringerne bliver for store.

Hvad kan jeg hjælpe med

Jeg kan hjælpe dig til, at få den fornødne indsigt, til at skabe den forandring, du ønsker. Det betyder ikke, at vi nødvendigvis skal grave i hvert et hjørne af din fortid. For det er jo i din nutid, at forandringen skal finde sted. Derfor arbejder jeg fænomenologisk – dvs. jeg arbejder med det der viser sig i din nutid og mellem os. Og de største indsigter og forandringer kommer netop af at opdage uhensigtsmæssige mønstre, mens de udfolder sig… Og det kommer de til, for det kan de slet ikke undgå..

Kriser

Måske har du aldrig tidligere haft brug for psykoterapi, men bliver pludselig bliver ramt at en krise, der gør at din verden falder sammen. Det kan være tab af kærlighed, fyring, andre traumatiske oplevelser etc., som du ikke kan se dig selv ud af.

Jeg kan hjælpe dig med at finde rundt i dig selv og skabe et nyt stabilt fundament. Ligesom jeg kan oplære dig i selvhjælp til at dæmpe din sorg, angst, tankemylder og kaos, når du står i din hverdag uden for terapirummet.

 

Metode


Jeg arbejder gestaltterapeutisk. Gestaltterapi er baseret på et eksistentialistisk menneskesyn, der har fokus på ansvar, frihed og valg.

Det vil bl.a. sige, at jeg arbejder ud fra dit virkelighedsbillede. Jeg dikterer ikke hvordan “tingene hænger sammen” for dig. Jeg hjælper dig med at udforske din virkelighed og hvordan du agerer i den og i dine relationer. Jeg hjælper dig således med at opdage dig selv, så du selv kan tage stilling til – og ansvar for – de valg du træffer og din måde at være i verden på. Og derved skabe den forandring du ønsker i dit liv.

 

Psykoterapi til studerende:
Læs mere om: Psykoterapi til studierabat

 

Etik:
Jeg har tavshedspligt og følger det etiske regelsæt fra Dansk Psykoterapeutforening.

 

Jeg arbejder som psykoterapeut med base i København K og i Hellerup

Du er velkommen til at ringe.

Tager gerne en uforpligtende snak med dig.